Uvats_2018

Kosten Single port VATS symposium

Specialisten 150 euro p.p.

Operatieassistenten: 1 dag 50 euro

 

Inschrijfgeld kan worden voldaan op rekeningnummer NL97RABO0156543796 ten name van Stichting Surgical Education Harderwijk, onder vermelding van VATS symposium 2019, naam deelnemer en naam ziekenhuis/praktijk.